Styrelsens mötestider 2022-2023

Simklubbens arbetsmöten samt styrelsemöten äger rum på Borås Simarena, klubblokalen SK Elfsborg klockan 18:00-20:00
möjlighet finns att ansluta via teamslänk - meddela om intresse finns till 
sekreterare@skelfsborg.com

Arbetsmöte        Styrelsemöte              
2022-03-31        2022-04-27            
2022-05-11        2022-05-25
2022-06-15        2022-06-29
semester
2022-08-17        2022-08-31
2022-09-14        2022-09-28
2022-10-12        2022-10-26
2022-11-16        2022-11-30
2022-12-07        2022-12-21

2023-01-11        2023-01-25
2023-02-08        2023-02-22
2023-03-08        2023-03-22
Årsmöte 2023 vecka 12 - dag inte fastställt ännu

Styrelsen uppskattar förslag och respons från klubbens medlemmar. Sändes till sekreterare senast en vecka innan aktuellt möte sekreterare@skelfsborg.com