Styrelsens mötestider 2023-2024

Simklubbens arbetsmöten samt styrelsemöten äger rum på Borås Simarena, klubblokalen SK Elfsborg klockan 18:00-20:00
möjlighet finns att ansluta via teamslänk - meddela om intresse finns till 
sekreterare@skelfsborg.com

Arbetsmöte                Styrelsemöte              
2023-04-05        
2023-04-18 (extra)      2023-04-26         
2023-05-17 (obl)         2023-05-31
2023-06-14                 2023-06-28
semester
2023-08-16                2023-08-30
2023-09-13                2023-09-27
2023-10-11                2023-10-25
2023-11-15                2023-11-29
2023-12-06                2023-12-20

2024-01-17                2024-01-31
2024-02-14                2024-02-28
2024-03-06                2024-03-20
Årsmöte 2024 vecka 12 - preliminärt 21 mars kl 19:00 - plats ej bestämt ännu.

Styrelsen uppskattar förslag och respons från klubbens medlemmar. Sändes till sekreterare senast en vecka innan aktuellt möte sekreterare@skelfsborg.com