Simiaden Svart

Tävlingssimning som idrott på barnens villkor

Simiadengrupperna är en dynamisk konstellation bestående av tre grupper, Simiaden Vit, Simiaden Svart och Simiaden Gul, efter våra klubbfärger. Tillsammans utgör dessa tre grupper Simklubben Elfsborgs Simiadenverksamhet och bildar det första steget i vår tävlingsverksamhet.

Simiadengrupperna är en barnverksamhet utan krav och förväntningar. Vårt mål är att erbjuda tävlingssimning som idrott på barnens villkor.

Åldrarna i Simiadengrupperna är 8-13 år men detta kan variera något då ålder kan vara kronologisk, biologisk, mental och social. Tjejer generellt 1-2 år före i detta stadium.

I resan genom Simiadenverksamheten så kommer den aktive att vara med om tre steg i utvecklingstrappan

    2 - Lekfull siminlärning och rörelseglädje

    3 - Teknikinlärning och fysisk aktivitet

    4 - Lära sig simträning

De tre grupperna i Simiadenverksamheten vill vi se som en enhet. Oftast planeras sociala aktiviter för alla grupper samtidigt. Beroende på var den aktive befinner sig i sitt simmässiga lärande så erbjuds den träningsgrupp som anses mest lämplig. Här påverkar även ålder, som nämnts ovan, platstillgång samt att träningsbelastningen skall vara rimlig för den aktive.

Föräldrar till simmare i Simiadenverksamheten uppmanas att ta del av Simklubben Elfsborgs material för tävlingsverksamheten. Styrdokumentet Guldtråden samt Jag- En Elfsborgsförälder, bör man vara bekant med som förälder till aktiva i Simklubben Elfsborg.

Läs gärna igenom respektive gruppsbeskrivning

Ansvarig för simiadenverksamheten Cornelia Sundquist, cornelia@skelfsborg.com (0721562424)

 

 

Simiaden Svart

Träningstider VT24

Borås Simarena

 

Måndag

 

Onsdag

Fredag

Söndag

Land

16.00-16.15

 

17.00-17.15

17.30-17.45

14.45-15.00

Simma

16.15-17.15

 

17.15-18.15

17.45-18.30

15.00-16.30

Med reservation för ändringar av schemat vid lov, helgdagar eller andra aktiviteter. 

Meddelas via mail.

 

 

Attachments:
Download this file (Gruppbeskrivning Simiaden Svart.pdf)Gruppbeskrivning Simiaden Svart.pdf [ ] 58 kB Update this file (Gruppbeskrivning Simiaden Svart.pdf) Delete this file (Gruppbeskrivning Simiaden Svart.pdf)
[ ] 43 kB Update this file (Tävlingskalender Simiaden HT 2017_pdf.pdf) Delete this file (Tävlingskalender Simiaden HT 2017_pdf.pdf)