Stadgar

I bifogad fil finns stadgarna för Simklubben Elfsborg.

Årsmötet beslutade att ändra § 15 i Stadgar, ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE, Tidpunkt, kallelse till ”Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.”

 

Attachments:
Download this file (Stadgar SKE.pdf)Stadgar SKE[ ]77 kB