Säker och trygg förening

Simklubben Elfsborg är av Idrottssäkerhetsrådet och Borås Stad certifierad som "Säker och trygg förening" sedan 2010. Denna utmärkelse ges till föreningar som arbetar strukturerat med miljön och att verksamheten skall vara säker och trygg för medlemmar.

Kontaktpersoner vid eventuell olycka/kris:

Vice Ordförande (tillförordnad ordförande) : Fredrik Nero, fnero71@gmail.com, 072-8803867

En säker och trygg förening arbetar bl.a aktivt med:

  • Handlingsplan för olycka/akut sjukdom och krishantering
  • Handlingsplan för doping/droger
  • Utbildar ledare och funktionärer inom första hjälpen och hjärt-lungräddning
  • Rutiner för miljöhantering
  • Rutiner för resor och transporter
  • Rutiner för sexuella trakasserier
  • Översyn av föreningens försäkringar och ansvar

Simklubben är certifierade sedan 2010, återcertifierade för 2023-2024 och mer om våra policys och handlingsplaner kan ni läsa om HÄR

Styrelsen för Simklubben Elfsborg