Arrangemangskommittén

 Arrangemangskommittén planerar, genomför och utvärderar klubbens interna tävlingar under året i samråd med Sportchefen. Ett antal möten hålls under året och man utvecklar och bemannar alla funktionärsposter, tillser att tidtagning och tävlingsprogrammet fungerar samt att fika serveras till funktionärer där även försäljning sker till deltagare och publik.
 
Vid intresse av att stötta upp denna del av föreningens verksamhet, kontakta sportchefn Jonas Söderberg jonas@kelfsborg.com  

Övrig information kring utbildning, våra arrangemang mm finner ni på arrangemangssidan HÄR

Funktionärer

För att kunna genomföra och skapa sportsliga förhållanden på våra interna tävlingar och få deltaga på vissa externa tävlingar så krävs det funktionärer.

Simklubben kommer att erbjuda funktionärsutbildningar samt uppmanar alla föräldrar att gå dessa utbildningar och det ligger även i vår policy för föräldraengagemang att alla tävlingssimmare skall ha minst en utbildad funktionär.

Inför varje tävling läggs det sedan ut bemanningslistor på vår hemsida där man kan anmäla sin insats för varje enskilt tävlingsarrangemang. Vi mailar även ut till dem som vi har på våra funktionärslistor.

Vi hoppas på ett stort engagemang från er föräldrar så vi kan ge våra simmare och inbjudna föreningar en fin sportslig upplevelse.

Vid intresse av att bli funktionär kontakta funktionörsansvariga funktionar@skelfsborg.com

För Simklubben Elfsborg, arrangemangskommittén, Jonas Söderberg klubbchef