Organisation

Organisationsschemat kommer under 2021-2022 att uppdateras och samverka i arbetet med den Strategiska Planen 2018-2025

Med vänlig hälsning

Styrelsen SK Elfsborg